RS9 - Reklamacje, wymiany i zwroty

<- powrót do poprzedniej strony

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48.507111517.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 

W celu zareklamowania wadliwego produktu na podstawie udzielonej gwarancji, klient powinien poinformować o tym sprzedawcę poprzez formularz kontaktowy, określając w przybliżeniu na czym polega wada, podać nr zamówienia, swój adres email, a także wskazać, którego z przysługujących mu uprawnień się domaga (wymiana, naprawa, zwrot ceny).

Kiedy przyjmiemy zgłoszenie reklamacyjne, wysyłamy Ci wiadomość e-mail. Podajemy w niej procedurę postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego FZR.

Gdy zgłaszasz reklamację za pomocą elektronicznego formularza, zaczekaj z wysłaniem produktu, aż dostaniesz od nas wiadomość z instrukcją postępowania reklamacyjnego.

Zalecamy czytelnie oznaczyć przesyłkę reklamacyjną, przede wszystkim numerem zgłoszenia serwisowego FZR. Brak FZR uniemożliwia sprawną identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego.

Większość produktów, które oferujemy, jest objęta gwarancją producenta, importera lub naszą. Gdy ten, kto daje gwarancję na produkt, wystawia oświadczenie gwarancyjne, warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Masz prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzymasz karty gwarancyjnej.

W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. [Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Klient będący konsumentem masz prawo:

[Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl